Po udanej prezentacji wystawy w Das Tietz w Chemnitz, już niebawem otworzymy ją także w Görlitz!
Szczegóły wkrótce!