Po udanej prezentacji wystawy w Das Tietz w Chemnitz, udało nam się zaprezentować ją w kolejnym miejscu: w Görlitz!