10. desember 1894, Berlin –
mars 1943, konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau

TILBAKE

PL  |  DE  |  ENG  |  UKR  |  NO

Biografi

Gertrud Kolmar var en tysktalende modernistisk forfatter. Forfatterskapet speiler opplevelsene hun hadde av isolasjon og fremmedgjøring. I tekstene hennes finner man ulike kvinneskikkelser og dyr, og hun tar opp temaer som rettferdighet og frelse.

Hun ble født i Berlin 10. desember 1894 og vokste opp i en assimilert tysk-jødisk familie. Filosofen Walter Benjamin var fetteren hennes. Hun gikk på private pikeskoler og på landbruksskole, og hun ble uteksaminert fra et kvinneseminar for fremmedspråklærere. Faren, Ludwig Chodziesner, var advokat, og det var han som overbeviste henne om at diktene hennes måtte publiseres. Kolmar debuterte i 1917 med samlingen Im Herbst (norsk: ‘Om høsten’). Kunstnernavnet Kolmar kommer fra det tyske navnet på byen Chodzież nordvest i Polen, hvor forfedrene hennes på farssiden bodde.

I 1938 kom diktsamlingen Die Frau und die Tiere (norsk: ‘Kvinnen og dyrene’). Den ble utgitt på det jødiske forlaget Erwin Löwe bare to måneder før forlaget ble nødt til å stenge på grunn av novemberpogromene («krystallnatten»). En opplevelse av isolasjon og fremmedgjøring gjennomsyrer alle tekstene hennes, spesielt de som kretser rundt temaer som frelse, rettferdighet og forvandling. Mange trekker paralleller mellom Kolmars diktning og den franske symbolismen. Viljen til eksperimentering og den særegne uttrykksmåten springer også ut av modernismen. Kolmar skrev dessuten prosa. I 1931 kom romanen Eine jüdische Mutter (norsk: ‘En jødisk mor’), og i 1940 kom novellen «Susanna».

I 1941 ble Kolmar tvunget til å arbeide på en våpenfabrikk. 27. februar 1943 ble hun arrestert av SS, og 2. mars samme år ble hun sendt med den såkalte østtransporten til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Man regner med at brev og andre personlige dokumenter ble ødelagt på det tidspunktet. Den nøyaktige datoen for når hun døde, er ikke kjent.

Gertrud Kolmar var en tysktalende modernistisk forfatter. Forfatterskapet speiler opplevelsene hun hadde av isolasjon og fremmedgjøring. I tekstene hennes finner man ulike kvinneskikkelser og dyr, og hun tar opp temaer som rettferdighet og frelse.

Hun ble født i Berlin 10. desember 1894 og vokste opp i en assimilert tysk-jødisk familie. Filosofen Walter Benjamin var fetteren hennes. Hun gikk på private pikeskoler og på landbruksskole, og hun ble uteksaminert fra et kvinneseminar for fremmedspråklærere. Faren, Ludwig Chodziesner, var advokat, og det var han som overbeviste henne om at diktene hennes måtte publiseres. Kolmar debuterte i 1917 med samlingen Im Herbst (norsk: ‘Om høsten’). Kunstnernavnet Kolmar kommer fra det tyske navnet på byen Chodzież nordvest i Polen, hvor forfedrene hennes på farssiden bodde.

I 1938 kom diktsamlingen Die Frau und die Tiere (norsk: ‘Kvinnen og dyrene’). Den ble utgitt på det jødiske forlaget Erwin Löwe bare to måneder før forlaget ble nødt til å stenge på grunn av novemberpogromene («krystallnatten»). En opplevelse av isolasjon og fremmedgjøring gjennomsyrer alle tekstene hennes, spesielt de som kretser rundt temaer som frelse, rettferdighet og forvandling. Mange trekker paralleller mellom Kolmars diktning og den franske symbolismen. Viljen til eksperimentering og den særegne uttrykksmåten springer også ut av modernismen. Kolmar skrev dessuten prosa. I 1931 kom romanen Eine jüdische Mutter (norsk: ‘En jødisk mor’), og i 1940 kom novellen «Susanna».

I 1941 ble Kolmar tvunget til å arbeide på en våpenfabrikk. 27. februar 1943 ble hun arrestert av SS, og 2. mars samme år ble hun sendt med den såkalte østtransporten til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Man regner med at brev og andre personlige dokumenter ble ødelagt på det tidspunktet. Den nøyaktige datoen for når hun døde, er ikke kjent.

Her vil du snart kunne lese smakebiter av Gertrud Kolmars diktning. Hvis du kan polsk eller tysk, kan du ta en titt på de andre språkversjoner av denne siden.

Portrett av Gertrud Kolmar: © Yad Vashem.
Käthe Gertrud Chodziesner Kolmar, Yad Vashem, Hall of Names photos, arkivsignatur: 15000/14121875