PL  |  DEENG  |  UKR  |  NO

Avbrutte liv er et multimediaprosjekt av stiftelsen Bente Kahan (Fundacja Bente Kahan/FBK), som presenterer jødiske kunstnere fra Europa drept under Holocaust.
Til tross for grusomhetene, fortsatte mange av disse kunstnerne å uttrykke seg gjennom litteratur, musikk, bilde- og scenekunst.

De tilhørte en verden som hadde mistet sin retning. Deres kreative arbeid er vår felles arv – et testamente til oss alle.

PL  |  DEENG  |  UKR  |  NO

Avbrutte liv er et multimediaprosjekt av stiftelsen Bente Kahan (Fundacja Bente Kahan/FBK), som presenterer jødiske kunstnere fra Europa drept under Holocaust.
Til tross for grusomhetene, fortsatte mange av disse kunstnerne å uttrykke seg gjennom litteratur, musikk, bilde- og scenekunst.

De tilhørte en verden som hadde mistet sin retning. Deres kreative arbeid er vår felles arv – et testamente til oss alle.

Skip to content