10. november 1920, Vienna 
1. desember 1942, konsentrasjonsleiren i Auschwitz-Birkenau

TILBAKE

PL  |  DE  |  ENG  |  UKR  |  NO

Biografi

Ruth Maier er i dag kjent for dagbøkene sine, men hun skrev også brev, spilte teater og tegnet. Tekstene hennes, som ble gjenoppdaget i 1990-årene og publisert i 2007, beskriver livet i Østerrike og som flyktning i Norge. Ruth Maiers sjeldne arkiv med dagbøker og akvareller er i dag tatt opp i Norges dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the World.

Ruth Maier ble født i Wien 10. november 1920. Faren var velutdannet, snakket ni språk, var en sentral fagforeningsmann i det østerrikske postvesenet og var generalsekretær i Den internasjonale post- og telegrafunion (PTTI). Han døde da Ruth var bare 13 år. Ruth Maiers dagbok dokumenterer hvordan hun – til tross for oppveksten som fullt og helt assimilert østerriker i en ikke-religiøs familie – utvikler følelsen av et jødisk «vi» etter hvert som jødehatet i omgivelsene stiger. Til slutt bestemmer hun seg for å gå inn i et slags skjebnefellesskap med det jødiske. Det var særlig natten mellom 9. og 10. november 1938 – novemberpogromene, også kalt «krystallnatten», men også Ruth Maiers 18-årsdag – som gjorde det klart for de forfulgte hvor dramatisk situasjonen var. Også i Wien ble jødiske butikker og bygninger plyndret og satt i brann. Jøder i tusenvis ble mishandlet, arrestert og sendt til konsentrasjonsleiren i Dachau. 

I 1939 flyktet Ruth Maier til Norge og søsteren Judith til England, og de to holdt kontakten gjennom brev. Ruth Maier bodde hos en familie på Lillestrøm og lærte seg raskt norsk. Hun fikk et nært forhold til Gunvor Hofmo, som skulle bli en anerkjent lyriker. Våren 1942 sto Ruth Maier modell for billedhuggeren Gustav Vigeland, men skulpturen «Overrasket» ble ikke støpt før i 2002. Den er plassert i Vigelandsparken. 

Den 26. november 1942 ble Ruth Maier arrestert og anbrakt om bord på lasteskipet DS Donau i Oslo havn. Hun ankom Auschwitz 1. desember og ble umiddelbart sendt til gasskammeret.

Gunvor Hofmo tok vare på brevene og dagbøkene Ruth Maier skrev i Wien og Oslo i perioden 1933–1942. Hun forsøkte også å få tekstene utgitt, men lyktes ikke. Først i 2007, lenge etter Hofmos død, ble tekstene til Maier redigert og utgitt. Det var mye takket være forfatteren Jan Erik Vold, som i tillegg fikk tilgang til brevene Ruth Maier hadde skrevet til søsteren Judith. Maiers forfatterskap forteller historien om de stadig vanskeligere levekårene i det jødiske samfunnet og inneholder refleksjonene hennes rundt temaer som isolasjon, fremmedfølelse og identitet. Tekstene er et sterkt vitnesbyrd fra en ung kvinne som savnet familien dypt. Lesere og kritikere trekker fram det høye kunstneriske nivået på Maiers’ forfatterskap. Ruth Maiers arkiv forvaltes av HL-senteret, og i 2014 ble Ruth Maiers dagbøker en del av Norges dokumentarv, en del av UNESCOs Memory of the World. Det er lagt ned en snublestein utenfor huset i Dalsbergstien der hun ble arrestert. Det finnes en Ruth Maiers plass i Oslo og en i Wien.


To a Colour („An eine Farbe”)
Translation into English: Jamie Bulloch

This is a story about a colour.
This is a story about a colour?

The Jew will bleed if you strike him.
Tilt the head to one side,
look elsewhere with timid eyes.
Wipe the blood away with the back of one’s hand.

Walk on, without turning round.
Walk on, without turning round.

It will bleed red from the wound you will tear open
when you fight for the fatherland
when you fight for freedom,
when you fight for justice.

It is nothing more than a red stripe,
running from the heart,
the heart or the forehead
which shows where you struck.
Nobody asks after the one who is dead.
He himself is silent,
so you can feel so safe.

He who has found his peace by applying
his own hand to himself bleeds red.

Exhausted grey men and women fall
from benches in small parks,
while drops fall from maltreted wrists.
Nobody says you are responsible for his death.

This was a story about a colour.

Sculpture by Gustav Vigeland (Oslo). Ruth Maier was a model for this statue

Sculpture by Gustav Vigeland (Oslo). Ruth Maier was a model for this statue

Ruth Maier er i dag kjent for dagbøkene sine, men hun skrev også brev, spilte teater og tegnet. Tekstene hennes, som ble gjenoppdaget i 1990-årene og publisert i 2007, beskriver livet i Østerrike og som flyktning i Norge. Ruth Maiers sjeldne arkiv med dagbøker og akvareller er i dag tatt opp i Norges dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the World.

Ruth Maier ble født i Wien 10. november 1920. Faren var velutdannet, snakket ni språk, var en sentral fagforeningsmann i det østerrikske postvesenet og var generalsekretær i Den internasjonale post- og telegrafunion (PTTI). Han døde da Ruth var bare 13 år. Ruth Maiers dagbok dokumenterer hvordan hun – til tross for oppveksten som fullt og helt assimilert østerriker i en ikke-religiøs familie – utvikler følelsen av et jødisk «vi» etter hvert som jødehatet i omgivelsene stiger. Til slutt bestemmer hun seg for å gå inn i et slags skjebnefellesskap med det jødiske. Det var særlig natten mellom 9. og 10. november 1938 – novemberpogromene, også kalt «krystallnatten», men også Ruth Maiers 18-årsdag – som gjorde det klart for de forfulgte hvor dramatisk situasjonen var. Også i Wien ble jødiske butikker og bygninger plyndret og satt i brann. Jøder i tusenvis ble mishandlet, arrestert og sendt til konsentrasjonsleiren i Dachau.  

I 1939 flyktet Ruth Maier til Norge og søsteren Judith til England, og de to holdt kontakten gjennom brev. Ruth Maier bodde hos en familie på Lillestrøm og lærte seg raskt norsk. Hun fikk et nært forhold til Gunvor Hofmo, som skulle bli en anerkjent lyriker. Våren 1942 sto Ruth Maier modell for billedhuggeren Gustav Vigeland, men skulpturen «Overrasket» ble ikke støpt før i 2002. Den er plassert i Vigelandsparken.  

Den 26. november 1942 ble Ruth Maier arrestert og anbrakt om bord på lasteskipet DS Donau i Oslo havn. Hun ankom Auschwitz 1. desember og ble umiddelbart sendt til gasskammeret. 

Gunvor Hofmo tok vare på brevene og dagbøkene Ruth Maier skrev i Wien og Oslo i perioden 1933–1942. Hun forsøkte også å få tekstene utgitt, men lyktes ikke. Først i 2007, lenge etter Hofmos død, ble tekstene til Maier redigert og utgitt. Det var mye takket være forfatteren Jan Erik Vold, som i tillegg fikk tilgang til brevene Ruth Maier hadde skrevet til søsteren Judith. Maiers forfatterskap forteller historien om de stadig vanskeligere levekårene i det jødiske samfunnet og inneholder refleksjonene hennes rundt temaer som isolasjon, fremmedfølelse og identitet. Tekstene er et sterkt vitnesbyrd fra en ung kvinne som savnet familien dypt. Lesere og kritikere trekker fram det høye kunstneriske nivået på Maiers’ forfatterskap. Ruth Maiers arkiv forvaltes av HL-senteret, og i 2014 ble Ruth Maiers dagbøker en del av Norges dokumentarv, en del av UNESCOs Memory of the World. Det er lagt ned en snublestein utenfor huset i Dalsbergstien der hun ble arrestert. Det finnes en Ruth Maiers plass i Oslo og en i Wien.

10 XI 1920, Vienna – 1 XII 1942, konsentrasjonsleiren i Auschwitz-Birkenau

TILBAKE

PL  |  DE  |  ENG  |  UKR  |  NO

Skip to content