1919, Larvik 
1. desember 1942, konsentrasjonsleiren i Auschwitz-Birkenau

TILBAKE

PL  |  DE  |  ENG  |  UKR  |  NO

Biografi

Marie (Maja) Sachnowitz var en høyt skattet sanger fra Larvik. I flere år underholdt hun sitt publikum med jazzinspirert musikk.

 

Hun ble født i Larvik i 1919. Hun var den femte i en søskenflokk på åtte, som alle så dagens lys i årene mellom 1910 og 1925. Foreldrene hennes, Sara og Israel Leib, innvandret fra tsar-Russland på begynnelsen av 1900-tallet. Moren var født i stetlen Klikol, dagens Klykolai, i Litauen på grensen til Latvia. Faren var født i Krasnopol’e i dagens Belarus. De etablerte seg etter hvert i Vestfold, og i 1911 åpnet faren en klesbutikk i Larvik. I løpet av mellomkrigstiden var den meget musikalske familien Sachnowitz blitt godt integrert i lokalsamfunnet, og de deltok aktivt i byens revy-, musikk- og foreningsliv.

 

Som resten av familien, var Marie lidenskapelig opptatt av musikk. Ved siden av pianospillingen var det særlig den vakre sangstemmen hun ble kjent for. Hun høstet ved flere anledninger ros og begeistring i byens aviser for sine opptredener i Larvik, og i 1938 ble hun kåret til «Larviksprinsesse». Sommeren 1940 sluttet hun seg til jazzorkesteret «Harmony Kings», som foruten åtte andre medlemmer, besto av brødrene hennes Martin og Herman. Begge trakterte blåseinstrumenter på et høyt nivå, og Martin var bandets leder.

 

Marie Sachnowitz ble arrestert på hybelen sin på Lysaker utenfor Oslo den 26. november 1942 og deportert med skipet DS Donau samme dag. På båten var også faren hennes, fem brødre og forloveden Idar Paltiel fra Trondheim. Søstrene Frida og Rita ble deportert senere. Begge ble drept. Under overfarten med Donau fikk Marie tillatelse til å komme opp på dekk for å synge den romantiske slageren «Månestrålen» for de andre fangene. I lasterommet like under, der de jødiske mennene var innesperret, hørte Idar og familien Maries kjente stemme. Broren Herman, som spilte trompet i leirorkesteret i Auschwitz-Birkenau, var den eneste overlevende fra den tallrike familien Sachnowitz. Han beskrev senere dette øyeblikket da Marie sang i sine memoarer. De andre få overlevende mennene fra transporten, som da hadde befunnet seg i en svært fornedrende situasjon, glemte heller aldri hennes vakre stemme.

Da DS Donau la til kai i Stettin, ble fangene losset over i kuvogner og transportert videre med tog. Marie ble i likhet med de øvrige jødiske kvinnene og barna fra Donau sendt direkte i gasskammeret ved ankomsten til Auschwitz-Birkenau, 1. desember 1942.


Photo of Marie skiing with her sister Rita. From the collection of Oslo Jewish

 


From a family album. From the collection of Oslo Jewish

Marie (Maja) Sachnowitz var en høyt skattet sanger fra Larvik. I flere år underholdt hun sitt publikum med jazzinspirert musikk.

 

Hun ble født i Larvik i 1919. Hun var den femte i en søskenflokk på åtte, som alle så dagens lys i årene mellom 1910 og 1925. Foreldrene hennes, Sara og Israel Leib, innvandret fra tsar-Russland på begynnelsen av 1900-tallet. Moren var født i stetlen Klikol, dagens Klykolai, i Litauen på grensen til Latvia. Faren var født i Krasnopol’e i dagens Belarus. De etablerte seg etter hvert i Vestfold, og i 1911 åpnet faren en klesbutikk i Larvik. I løpet av mellomkrigstiden var den meget musikalske familien Sachnowitz blitt godt integrert i lokalsamfunnet, og de deltok aktivt i byens revy-, musikk- og foreningsliv.

 

Som resten av familien, var Marie lidenskapelig opptatt av musikk. Ved siden av pianospillingen var det særlig den vakre sangstemmen hun ble kjent for. Hun høstet ved flere anledninger ros og begeistring i byens aviser for sine opptredener i Larvik, og i 1938 ble hun kåret til «Larviksprinsesse». Sommeren 1940 sluttet hun seg til jazzorkesteret «Harmony Kings», som foruten åtte andre medlemmer, besto av brødrene hennes Martin og Herman. Begge trakterte blåseinstrumenter på et høyt nivå, og Martin var bandets leder.

 

Marie Sachnowitz ble arrestert på hybelen sin på Lysaker utenfor Oslo den 26. november 1942 og deportert med skipet DS Donau samme dag. På båten var også faren hennes, fem brødre og forloveden Idar Paltiel fra Trondheim. Søstrene Frida og Rita ble deportert senere. Begge ble drept. Under overfarten med Donau fikk Marie tillatelse til å komme opp på dekk for å synge den romantiske slageren «Månestrålen» for de andre fangene. I lasterommet like under, der de jødiske mennene var innesperret, hørte Idar og familien Maries kjente stemme. Broren Herman, som spilte trompet i leirorkesteret i Auschwitz-Birkenau, var den eneste overlevende fra den tallrike familien Sachnowitz. Han beskrev senere dette øyeblikket da Marie sang i sine memoarer. De andre få overlevende mennene fra transporten, som da hadde befunnet seg i en svært fornedrende situasjon, glemte heller aldri hennes vakre stemme.

Da DS Donau la til kai i Stettin, ble fangene losset over i kuvogner og transportert videre med tog. Marie ble i likhet med de øvrige jødiske kvinnene og barna fra Donau sendt direkte i gasskammeret ved ankomsten til Auschwitz-Birkenau, 1. desember 1942.

11 IV 1919, Larvik (Norge) — 1 XII 1942, konsentrasjonsleiren i Auschwitz-Birkenau

TILBAKE

PL  |  DE  |  ENG  |  UKR  |  NO

Skip to content