1 I 1898, Cieszyn (dziś Polska) — 18 X 1944, KL Auschwitz-Birkenau

POWRÓT

PL  |  DE  |  ENG  | NO |  UKR

Biografia

Pianista, kompozytor, dyrygent. Organizator i uczestnik życia muzycznego w getcie w Terezinie (Theriesenstadt), gdzie skomponował m.in. operę Cesarz Atlantydy albo odmowa Śmierci.

Urodził się 1 stycznia 1898 r. w Cieszynie, wówczas należącym do Austro-Węgier, w rodzinie zasymilowanych Żydów. Został ochrzczony w kościele katolickim. Od 1909 r. uczęszczał do szkoły muzycznej w Wiedniu, gdzie trafił pod skrzydła nowatorskiego kompozytora Arnolda Schönberga. W czasie I wojny światowej służył na froncie.

Po zakończeniu wojny podjął studia prawnicze i zaczął uczęszczać na seminarium dla kompozytorów u Schönberga. W 1919 r. przerwał studia na obu kierunkach i przeniósł się do Pragi, aby całkowicie poświęcić się muzyce i pracy w Nowym Teatrze Niemieckim. Pracował również dla Czeskiego Radia oraz publikował artykuły i recenzje prasowe. Rozpoczął studia w praskim konserwatorium.

Po zajęciu Czech i Moraw przez Niemców został objęty restrykcjami wobec osób żydowskiego pochodzenia. 8 września 1942 r. został deportowany do getta w Terezinie (Theriesenstadt), gdzie aktywnie włączył się w obozowe życie kulturalne: organizował koncerty, grał na fortepianie oraz komponował. To właśnie tam stworzył m.in. operę Cesarz Atlantydy albo odmowa Śmierci. 16 października 1944 r. został deportowany do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie dwa dni później zginął w komorze gazowej.

Pianista, kompozytor, dyrygent. Organizator i uczestnik życia muzycznego w getcie w Terezinie (Theriesenstadt), gdzie skomponował m.in. operę Cesarz Atlantydy albo odmowa Śmierci.

Urodził się 1 stycznia 1898 r. w Cieszynie, wówczas należącym do Austro-Węgier, w rodzinie zasymilowanych Żydów. Został ochrzczony w kościele katolickim. Od 1909 r. uczęszczał do szkoły muzycznej w Wiedniu, gdzie trafił pod skrzydła nowatorskiego kompozytora Arnolda Schönberga. W czasie I wojny światowej służył na froncie.

Po zakończeniu wojny podjął studia prawnicze i zaczął uczęszczać na seminarium dla kompozytorów u Schönberga. W 1919 r. przerwał studia na obu kierunkach i przeniósł się do Pragi, aby całkowicie poświęcić się muzyce i pracy w Nowym Teatrze Niemieckim. Pracował również dla Czeskiego Radia oraz publikował artykuły i recenzje prasowe. Rozpoczął studia w praskim konserwatorium.

Po zajęciu Czech i Moraw przez Niemców został objęty restrykcjami wobec osób żydowskiego pochodzenia. 8 września 1942 r. został deportowany do getta w Terezinie (Theriesenstadt), gdzie aktywnie włączył się w obozowe życie kulturalne: organizował koncerty, grał na fortepianie oraz komponował. To właśnie tam stworzył m.in. operę Cesarz Atlantydy albo odmowa Śmierci. 16 października 1944 r. został deportowany do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie dwa dni później zginął w komorze gazowej.


Cz. I i V z VII sonaty fortepianowej

Skrzypce: Marcin Markowicz, Beata Wołczyk
Altówka: Monika Młynarczyk
Wiolonczela: Jan Skopowski
Kontrabas: Tomasz Borski

Aranżacja na kwintet smyczkowy: Ronen Nissan

Nagranie z koncertu „Nieukończone życia” w Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, 9 listopada 2016.

Tod und Harlekin („Śmierć i arlekin”)

Fragment partytury napisanego w Theresienstadt Cesarza Atlantydy, zapisany przez Karela Bermana.
Skany partytury podarowane wystawie przez Terezin Memorial.

Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung
(„Cesarz Atlantydy albo odmowa Śmierci”)

Pierwsza strona partytury Cesarza Atlantydy napisanego w Theresienstadt.
Skany partytury należą do: Paul Sacher Stiftung, Basel, Sammlung Viktor Ullmann.

Skip to content