PL DE  |  ENG  | NO  |  UKR

Nieukończone życia to multimedialny projekt stworzony przez Fundację Bente Kahan, prezentująca artystów z różnych krajów, więzionych i zgładzonych za swoje pochodzenie, dzielących tragiczny los europejskich Żydów w trakcie II wojny światowej.

W samym środku piekła artyści wciąż starali się wyrazić siebie poprzez muzykę, teatr, literaturę
i sztukę. Żyli w świecie upadłych wartości. Ich twórczość to testament, który dla nas zostawili.

PL DE  |  ENG  | NO  |  UKR

Nieukończone Życia to multimedialny projekt Fundacji Bente Kahan (FBK), prezentujący żydowskich artystów Europy zamordowanych podczas Holokaustu .

W obliczu horroru artyści wciąż starali się wyrażać siebie poprzez literaturę, muzykę, sztuki wizualne i performatywne. 

Żyli w świecie upadłych wartości. Ich twórczość to testament, który dla nas zostawili.

Skip to content